Kiểm soát chuột hiệu quả bằng Racumin 0.75 TP

Kiểm soát chuột hiệu quả bằng Racumin 0.75 TP

Racumin® 0.75 TP mang đến giải pháp kiểm soát chuột gây hại không nhát mồi, dễ sử dụng và ít độc cho gia cầm và vật nuôi.

Print page

Chuột là một trong những nguy cơ lớn trong việc phá hoại mùa màng, cắn phá nhà cửa, quần áo, tài sản và là nguồn lây truyền bệnh dịch hạch rất nguy hiểm đến cho con người. Chúng sinh sôi không ngừng vì vậy việc diệt và kiểm soát chuột vẫn là vấn đề nan giải.

Để kiểm soát chuột hiệu quả giúp bảo vệ mùa màng cần thực hiện kiểm soát chuột bằng nhiều phương pháp khác nhau:

Các biện pháp qaunr lý chuột tổng hợp 

Trong đó phương án kiểm soát chuột bằng phương pháp hóa học được nhiều bà con lựa chọn và mang lại hiệu quả cũng như lợi ích kinh tế vô cùng to lớn.

Xem thêm Video hướng dẫn kiểm soát chuột hiệu quả trên đồng ruộng

Cơ chế hoạt động của RTP


 

Cơ chế hoạt động của thuốc diệt chuột thông minh Racumin 0.75 TP

Thuốc diệt chuột Racumin 0.75 TP

Xem thêm thông tin sản phẩm: Xem sản phẩm