Racumin 0.75 TP

Racumin® 0.75 TP Góp phần cho những vụ mùa thắng lợi

Với hiệu quả diệt chuột vượt trội Racumin® 0.75 TP đã góp phần tạo nên những vụ mùa thắng lợi cho nhà nông Việt Nam

Print page
Racumin TP giúp bảo vệ năng suất lúa