CHỌN MUA SẢN PHẨM

Shopee Việt Nam SHOPEE

Địa chỉ:
https://shopee.vn/bayervn_official_store
Số điện thoại:

Lazada Việt Nam LAZADA

Địa chỉ:
https://www.lazada.vn/shop/bayer-vietnam-official-store
Số điện thoại:

Tiki.vn TIKI.VN

Địa chỉ:
https://tiki.vn/thuong-hieu/maxforce.html
Số điện thoại: