Giải pháp tích hợp cho an toàn thực phẩm ở mọi nơi

Đối tác đáng tin cậy giữ cho nhà hàng và khách hàng an toàn.

Print page

Những nhân viên kiểm soát côn trùng (PCO) đối mặt với nhiều thách thức trong hành trình hàng ngày của họ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì môi trường lành mạnh ở mọi nơi. Từ cốt lõi của Bayer, chúng tôi tồn tại để giúp mọi người phát triển mạnh. Tất cả mọi thứ chúng tôi tạo ra hôm nay đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người vào ngày mai.

 

Xem video dưới đây để tìm hiểu cách PCO duy trì an toàn thực phẩm và bảo vệ khách hàng và khách hàng của họ.