Giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp

Các nhân viên kiểm soát côn trùng là những người bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Print page

  Những nhân viên kiểm soát côn trùng (PCO) đối mặt với nhiều thách thức trong hành trình hàng ngày của họ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và duy trì môi trường lành mạnh ở mọi nơi. Từ cốt lõi của Bayer, chúng tôi tồn tại để giúp mọi người phát triển thịnh vượng. Tất cả mọi thứ chúng tôi tạo ra hôm nay đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người vào ngày mai.

 

    Xem video dưới đây để tìm hiểu cách bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cải thiện không gian công cộng, giúp mọi người cảm thấy an toàn, giữ cho nhà hàng và khách hàng an toàn bắt đầu với PCO như Alex và Paul.