Quy định bảo mật

Print page

Tuyên bố về Quyền riêng tư

Trang web này (sau đây gọi là “Trang web“) được Bayer Vietnam Ltd. cung cấp (sau đây gọi là “chúng tôi”). Để biết thêm thông tin về nhà cung cấp trang của Trang web, vui lòng tham khảo phần Dữ liệu xuất bản của chúng tôi.

Thông tin về các hoạt động xử lý dữ liệu không liên quan đến Trang web khác được chúng tôi và tất cả các công ty liên kết của chúng tôi tại Đức (ví dụ: khi bạn cung cấp cho chúng tôi danh thiếp hoặc chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn từ các nguồn công khai sẵn có) có thể tìm thấy trong Thông tin về quyền riêng tư đối với các hoạt động xử lý cụ thể được chọn.

Xử lý dữ liệu cá nhân

Phần dưới đây chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Trừ khi có quy định khác trong các chương sau đây, cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn xuất phát từ thực tế là việc xử lý đó là bắt buộc để cung cấp các chức năng của Trang web do bạn yêu cầu (Điều 6(1)(b) Quy định về Bảo vệ dữ liệu chung).

Sử dụng Trang web của chúng tôi

Truy cập Trang web của chúng tôi

Khi bạn thực hiện lệnh gọi Trang web của chúng tôi, trình duyệt của bạn sẽ chuyển một số thông tin nhất định đến máy chủ mạng của chúng tôi. Điều này được thực hiện vì các lý do kỹ thuật và bắt buộc để có thể cung cấp cho bạn thông tin theo yêu cầu. Để tạo sự tiện lợi cho bạn khi truy cập vào Trang web, những thông tin sau được thu thập, lưu trữ và sử dụng trong thời gian ngắn:

  • Địa chỉ IP

  • ngày và giờ truy cập

  • Chênh lệch múi giờ so với Múi giờ chuẩn Greenwich (Greenwich Mean Time, GMT)

  • Nội dung yêu cầu (trang web cụ thể)

  • Trạng thái truy cập/mã trạng thái HTTP

  • Khối lượng dữ liệu được truyền

  • Trang web yêu cầu truy cập

  • Trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, phiên bản của hệ điều hành phần mềm trình duyệt và giao diện

Ngoài ra, để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ những thông tin đó trong một khoảng thời gian giới hạn để có thể bắt đầu thực hiện theo dõi dữ liệu cá nhân trong trường hợp xảy ra việc truy cập trái phép hoặc cố gắng truy cập trái phép vào máy chủ của chúng tôi (Điều 6(1)(f) Quy định về Bảo vệ dữ liệu chung).

Cài đặt cookie

Cookie là gì?

Trang web này sử dụng "cookie". Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trong bộ nhớ của thiết bị đầu cuối thông qua trình duyệt của bạn. Chúng sẽ lưu trữ một số thông tin nhất định (chẳng hạn như tùy chọn cài đặt ngôn ngữ mà bạn muốn dùng hoặc trang web) mà trình duyệt của bạn có thể (tùy thuộc vào thời gian lưu trữ của cookie) gửi lại cho chúng tôi khi bạn truy cập lại vào Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng những cookie nào?

Chúng tôi phân chia thành hai loại cookie: (1) cookie chức năng, mà khi không có những cookie này thì các tính năng trên Trang web của chúng tôi sẽ bị giảm, và (2) cookie tùy chọn được sử dụng cho các mục đích như phân tích và tiếp thị trang web. Bảng dưới đây sẽ cung cấp nội dung mô tả chi tiết về những cookie tùy chọn mà chúng tôi đang sử dụng: