Quy định bảo mật

Trang Web này (sau đây gọi là “Trang Web“) được cung cấp bởi Bayer CropScience, Inc (sau đây gọi là ‘chúng ta’ hay ‘chúng tôi’). Để biết thêm thông tin về nhà cung cấp Trang Web, vui lòng tham khảo Dữ liệu xuất bản

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Quản lý dữ liệu cá nhân

Sau đây chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin về cách mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Trừ khi được quy định Đây sẽ là cơ sở pháp lý để xử lý kết quả dữ liệu cá nhân của bạn từ thực tế mà việc xử lý này là bắt buộc để trang web có thể cung cấp các chức năng của nó do bạn yêu cầu, trừ khi có quy định khác trong các chương sau, (Điều khoản. 6(1)(b) Quy định bảo vệ dữ liệu chung).

Sử dụng Website của chúng tôi


Truy cập vào Website của chúng tôi

Khi truy cập vào Trang web, trình duyệt của bạn sẽ chuyển một số dữ liệu nhất định đến máy chủ web của chúng tôi. Điều này được thực hiện vì lý do kỹ thuật và được yêu cầu để đảm bảo cung cấp cho bạn thông tin mà bạn mong muốn. Để thuận tiện cho việc truy cập vào Trang web, các dữ liệu sau sẽ được thu thập, lưu trữ ngắn hạn và sử dụng:
•    Địa chỉ IP
•    Ngày và giờ truy cập
•    Chênh lệch múi giờ so với Giờ trung bình của Greenwich (GMT)
•    Nội dung yêu cầu (trang web cụ thể)
•    Trạng thái truy cập / mã trạng thái HTTP
•    Khối lượng dữ liệu được chuyển
•    Trang web yêu cầu truy cập
•    Trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, phiên bản của hệ điều hành phần mềm trình duyệt và giao diện

Ngoài ra, để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu đó trong một khoảng thời gian giới hạn để có thể bắt đầu theo dõi dữ liệu cá nhân trong trường hợp thực tế hoặc những truy cập trái phép vào máy chủ của chúng tôi (Điều khoản. 6(1)(f) Quy định bảo vệ dữ liệu chung)


Cài đặt Cookies


Cookies là gì?


Cookies là tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trong bộ nhớ đệm ở trình duyệt của người dùng. Chúng lưu trữ một số thông tin nhất định (ví dụ: ngôn ngữ bạn thường dùng hoặc cài đặt trang) mà trình duyệt của bạn có thể chuyển lại cho chúng tôi (tùy thuộc vào vòng đời của cookies) ở lần kế tiếp bạn truy cập vào website của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng loại Cookie nào?

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie: Cookie cần thiết cho mục đích kỹ thuật, nếu không có loại cookie này chức năng của website sẽ bị giới hạn và (1) cookie tùy chọn. (ví dụ: được sử dụng cho phân tích trang web và mục đích tiếp thị)

(1)    Cookies tùy chọn

Tên Cookies  Nội dung 
 Thời gian tồn tại
 _ga  Google analytics. Bằng cách chỉ định một ID được tạo ngẫu nhiên và duy nhất cho thiết bị của bạn, những Cookies này cho phép chúng tôi phân tích việc bạn sử dụng trang web này để chúng tôi nhận ra thiết bị của bạn trong lần truy cập tiếp theo.  730 ngày đến 2 năm
 _gat  Google Tag manager. Cookie này được sử dụng để đưa các tập lệnh theo dõi Google Analytics vào trang web.
Nhà cung cấp: Google Inc.
1 ngày
 _gid  Google analytics. Bằng cách chỉ định ID được tạo ngẫu nhiên và duy nhất cho thiết bị của bạn, những Cookies này cho phép chúng tôi phân tích việc bạn sử dụng trang web này để chúng tôi nhận ra thiết bị của bạn trong lần truy cập tiếp theo.
Nhà cung cấp: Google Inc.
 1 ngày

Tùy thuộc vào sự cho phép của bạn
Chúng tôi chỉ sử dụng cookie tùy chọn nếu chúng tôi có được sự đồng ý trước của bạn ( Điều khoản 6(1)(a) Quy định bảo vệ dữ liệu chung). Một thông báo sẽ hiện lên ngay từ lần đầu bạn vào website, yêu cầu bạn đồng ý với chúng tôi về việc cài đặt cookie tùy chọn. Nếu bạn cho phép, chúng tôi sẽ đặt Cookie này lên thiết bị của bạn và thông báo sẽ không xuất hiện lại nữa miễn là Cookie được kích hoạt. Thông báo sẽ xuất hiện trở lại trong lần truy cập website tới và yêu cầu sự cho phép từ bạn sau khi bạn chủ động xóa cookie hoặc thời gian gian lưu trữ hết hạn.


Cách ngăn chặn cài đặt Cookie
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Website mà không cần tới sự cài đặt của cookie. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể định cấu hình hoặc hủy kích hoạt hoàn toàn việc sử dụng cookie trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc hạn chế các chức năng hoặc có ảnh hưởng xấu đến sự thân thiện với người dùng của Trang web. Bằng cách sử dụng tùy chọn từ chối tương ứng được chỉ định trong bảng trên, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể từ chối cài đặt cookie tùy chọn.

Website Analysis

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics – đây là một dịch vụ phân tích web của Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ (“Google”).

Căn cứ vào việc chấp thuận trước của bạn, Google sẽ thay mặt chúng tôi phân tích việc sử dụng trang web của bạn. Vì mục đích này, chúng tôi sẽ sử dụng các cookies mô tả chi tiết hơn tại bảng phía trên. Thông tin do Google thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi (ví dụ: URL nào đưa bạn đến, trang nào trên web chúng tôi bạn viếng thăm, trình duyệt của bạn, cài đặt ngôn ngữ của bạn, hệ điều hành, độ phân giải màn hình) sẽ được chuyển đến máy chủ của Google tại Hoa Kỳ, tại đây thông tin được lưu trữ và phân tích; kết quả sẽ được trao cho chúng tôi dưới hình thức ẩn danh. Trong quá trình này, dữ liệu sử dụng của bạn sẽ không được kết nối với địa chỉ IP trọn vẹn của bạn. Trên trang web của chúng tôi đã kích hoạt chức năng ẩn IP do Google cung cấp, do đó 8 chữ số cuối (loại IPv4) hoặc 80 bit cuối (loại IPv6) của địa chỉ IP của bạn được xóa đi. Thêm vào đó, Google được Chứng nhận theo EU-US Privacy Shield, đảm bảo một mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ đối với việc xử lý dữ liệu của Google tại Hoa Kỳ.

Bạn có thể rút lại chấp thuận của bạn đối với việc sử dụng công cụ phân tích web bất cứ lúc nào bằng cách tải và cài đặt Browser Plugin do Google cung cấp hoặc bằng cách quản lý các chấp thuận của bạn trong bảng trên, theo đó một cookie chọn-bỏ sẽ được cài. Cả hai lựa chọn này sẽ ngăn việc sử dụng công cụ phân tích web khi bạn sử dụng trình duyệt mà bạn đã cài plugin hoặc nếu bạn không xóa cookie chọn-bỏ.

Để biết thêm thông tin về Google Analytics xin tham khảo Điều khoản sử dụng Google Analytics, Các Nguyên tắc an ninh và quyền riêng tư của Google Analytics, và Chính sách Quyền riêng tư của Google

Sử dụng các hình thức liên lạc

Bạn có thể liện hệ trực tiếp chúng tôi thông qua biểu mẫu sẵn có trên Website. Cụ thể, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:

•    Tên, họ, giới tính và chức vụ
•    Thông tin liên hệ (ví dụ: địa chỉ E-mail, số điện thoại,…)
•    Tin nhắn
Thông qua các biểu mẫu liên hệ dành riêng cho việc xử lý yêu cầu cụ thể của bạn, chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin do bạn cung cấp

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Bạn có thể đăng ký để nhận bản tin trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng địa chỉ email bạn chỉ định để gửi bản tin dựa trên sự đồng ý trước của bạn.

(Điều khoản 6(1)(a) Quy định sử dụng dữ liệu chung).

Chúng tôi sử dụng thủ tục được gọi là chọn tham gia kép để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Sau khi đăng ký nhận bản tin trên Trang web, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn đến địa chỉ email được chỉ định để yêu cầu xác nhận từ bạn. Nếu bạn không xác nhận đăng ký của mình, đăng ký này sẽ tự động bị xóa. Để ngăn chặn việc lạm dụng dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ ghi lại đăng ký và xác nhận của bạn, gửi địa chỉ IP bạn sử dụng khi đăng ký, thời gian đăng ký và xác nhận, các tin nhắn được gửi bởi chúng tôi về đăng ký và từ ngữ từ thuê bao của bạn và sự xác nhận.

Bất cứ lúc nào trong tương lại bạn đều có thể thu hồi sự đồng ý của bạn để nhận bản tin của chúng tôi. Để xác nhận rằng bạn muốn hủy đăng ký, bạn có thể sử dụng liên kết tương ứng có trong tất cả các bản tin hoặc tham khảo các liên hệ được chỉ ra bên dưới (Liên hệ).

Dịch vụ bên ngoài hoặc nội dung trên trang web của chúng tôi

Chúng tôi bao gồm bên thứ 3 cung cấp dịch vụ và / hoặc nội dung của bên thứ ba trên Trang web của chúng tôi. Khi bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba hoặc khi nội dung của bên thứ ba được hiển thị, vì lý do kỹ thuật dữ liệu liên lạc sẽ được trao đổi giữa bạn và nhà cung cấp tương ứng.

Nhà cung cấp dịch vụ hoặc nội dung tương ứng cũng có thể xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích bổ sung riêng. Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, chúng tôi đã quy định các dịch vụ và nội dung của các nhà cung cấp được biết để xử lý dữ liệu cho mục đích riêng theo cách mà hoặc bất kỳ giao tiếp nào cho các mục đích khác ngoài việc trình bày dịch vụ hoặc nội dung của họ trên Trang web của chúng tôi đều bị chặn hoặc chỉ liên lạc diễn ra khi bạn đã chủ động chọn sử dụng dịch vụ tương ứng. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền cung cấp thông tin ràng buộc về phạm vi và mục đích xử lý dữ liệu của bạn do chúng tôi không kiểm soát dữ liệu do bên thứ ba thu thập và xử lý,.

Để biết thêm thông tin về phạm vi và mục đích của việc thu thập và xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng tham khảo các điều khoản về quyền riêng tư của các nhà cung cấp dịch vụ và / hoặc nội dung chúng tôi thêm vào và người chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của bạn trong các trường hợp này:
•    Facebook
•    Google+
•    LinkedIn
•    Twitter
•    YouTube videos
•    Google Maps
•    Instagram
•    Vimeo videos

Sử dụng chức năng đề xuất

Nếu bạn muốn giới thiệu chung tôi cho những đối tượng khác, bạn có thể thực hiện bằng chức năng đề xuất trên trang Web của chung tôi.

. Vì lợi ích hợp pháp của bạn và chúng tôi, bạn có thể gửi tin nhắn cho bất kỳ người nào nếu bạn cho rằng người nhận muốn nhận thông tin đó.

Những người không muốn nhận tin nhắn qua chức năng đề xuất của chúng tôi có thể yêu cầu được đưa vào danh sách những người nhận bị chặn bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong tin nhắn tương ứng.

Chuyển dữ liệu để xử lý ủy thác

Để xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các nhà thầu dịch vụ chuyên ngành ở bất kỳ khu vực nào. Nhà thầu cung cấp dịch vụ như vậy đã được lựa chọn cẩn thận và nằm dưới sự giám sát thường xuyên của chúng tôi. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ thị của chúng tôi dựa trên các thỏa thuận bộ xử lý dữ liệu tương ứng. Dữ liệu của bạn sẽ được chia sẻ cho bất kỳ thành viên nào của Bayer Vietnam Ltd, bao gồm trụ sở chính và các chi nhánh của chúng tôi ở bất kỳ khu vực tài phán nào.

Bảo mật thông tin cá nhân

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn. Chúng tôi có các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức tại chỗ để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đào tạo nhân viên của mình trong việc xử lý thích hợp thông tin cá nhân. Khi sử dụng các công ty khác để cung cấp dịch vụ cho mình, chúng tôi yêu cầu họ bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân mà họ nhận được. Chúng tôi thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu cá nhân được giữ an toàn bất kể dữ liệu cá nhân được chuyển tới nơi nào.

Thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho đến khi không còn cần thiết và phù hợp với các nghĩa vụ pháp lý, quy định của chúng tôi cũng như cho các mục đích kinh và hoạt động kinh doanh.

Thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho đến khi không còn cần thiết và phù hợp với các nghĩa vụ pháp lý, quy định của chúng tôi cũng như cho các mục đích kinh và hoạt động kinh doanh.

Thông tin liên quan đến quyền của bạn

Các quyền sau đây nói chung có sẵn cho bạn theo luật bảo mật dữ liệu hiện hành:

• Quyền thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ bởi chúng tôi;
• Quyền yêu cầu chỉnh sửa, xóa hoặc xử lý hạn chế dữ liệu cá nhân của bạn;
• Quyền phản đối việc xử lý vì lý do lợi ích hợp pháp, lợi ích công cộng hoặc hồ sơ của chúng tôi, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh rằng có lý do thuyết phục, bảo đảm thay thế lợi ích, quyền và tự do của bạn, hoặc việc xử lý đó được thực hiện cho mục đích việc khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý;
• Quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu;
• Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào trong tương lai. Xin vui lòng tham khảo các chương trên mô tả việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý của bạn để biết thêm thông tin.

Xin vui lòng gửi yêu cầu đến thông tin liên hệ bên dưới nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình.

Liên hệ

Đối với bất kỳ câu hỏi nào có thể có liên quan đến bảo mật dữ kiệu, vui lòng sử dụng mẫu liên hệ được cung cấp hoặc liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của công ty chúng tôi theo địa chỉ sau:

Nhân viên Phụ trách Bảo mật Dữ liệu Tập đoàn Bayer

Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Lầu 3, Tòa nhà CentrePoint,
106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Số điện thoại: (84-28) 3845 0828
Fax: (84-28) 3845 0829
Email: dataprivacyvietnam@bayer.com

Sửa đổi Tuyên bố quyền riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi theo thời gian. Cập nhật Tuyên bố về quyền riêng tư sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi. Mọi sửa đổi đều có hiệu lực khi được công bố trên trang web của này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập trang web để cập nhật những thay đổi này.

Cập nhật lần cuối: 26.03.2019